english romana  
 

SZOLGÁLTATÁSOK

    Illetékességükhez mérten, ügyvédeink számos tevékenységet folytatnak, úgy jogügyi, mint nem jogügyi területen, tanácsadás vagy békítés formájában is, az ügyfelek igényeinek megfelelően és minden egyes eset alapos elemzése után.

    Ügyvédeink fő szakképzettségi területei::
  • természetes és jogi személyek képviselete a bírósági hatóságok vagy a választott bíróságok előtt
  • cégeknek nyújtott tanácsadás.


    Más szolgáltatások::
  • írott vagy szóbeli jogi tanácsadás
  • kérések, keresetek, okiratok és szerződések összeállítása, okiratok tartalmának, a felek személyazonosságának és aláírásának ellenjegyzése
  • peres ügyet megelőző békítés
  • kkereskedelmi társaságok, alapítványok és egyesületek bejegyzéshez szükséges formaságok lebonyolítása, valamint ezek alapító okiratainak módosításához szükséges formaságok megvalósítása
  • cégszékhely ideiglenes megalapítása az ügyvédi iroda székhelyére, a törvény által megengedett kereteken belül
  • ügyfelek képviselete a büntető eljárás nyomozási szakaszában
  • ügyfelek képviselete a közjegyzők, bírósági végrehajtók, közigazgatási szervek és intézmények, valamint más jogi személyek előtt
  • az ügyfelek érdekképviselete és érdekvédelme közhatóságokkal, intézményekkel vagy bármely más román vagy külföldi személlyel szemben
Copyright © 2010 - 2018 - Catinean, Diaconescu, Somai